fbpx
+36 20 984 0100 info@languagepro.hu

A fordításhitelesítés még sokak fejében egyet jelent az OFFI-val (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda). Valóban, a legtöbb hivatalos eljárásban az OFFI által hitelesített fordításokat követelik meg. 

Azonban van kivétel: cégiratok esetén egy réges-régi, minisztertanácsi rendelet (24/1986 (VI. 26.) MT rendelet) 2009. évi módosítása alapján szakfordító végzettséggel rendelkező személyek is jogosultak cégbíróságra beadandó iratok hiteles fordítására, az alábbiak szerint:

„6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.”

Szakfordítói képesítésem (szakirányú diplomám) alapján jogosult vagyok cégiratokat hitelesen fordítani.

Hogy néz ki az általam hitelesített fordítás?

Az eredeti szöveget és a fordítást összefűzöm egy nemzeti színű szalaggal, szakfordítói záradékot fűzök hozzá, amelyet pecséttel és aláírással látok el. Ezt papír alapon, vagy PDF formátumban is az ügyfél rendelkezésére tudom bocsátani, ami így beadható az illetékes cégbírósághoz, amely köteles azt befogadni és bejegyezni.

Hivatalos fordítás

A hivatalos fordítás nem azonos a hiteles fordítással, de a gazdasági életben a legtöbb esetben elegendő a szakfordítói záradékkal ellátott hivatalos fordítás, amely záradék azt tanúsítja, hogy az eredeti dokumentum és a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik egymással.

Az elmúlt 20 évben számtalan hivatalos fordítást készítettem külföldi felhasználásra. Az a tapasztalatom, hogy a külföldi cégbíróságok és hatóságok befogadják a magyar szakfordító által készített, aláírással és pecséttel ellátott hivatalos fordításokat. Ez is pontosan úgy néz ki, mint a fentiek szerinti hitelesített fordítás, csak éppen angol vagy német nyelvű a fordítói záradékom, amit az irathoz csatolok.

Magyarországi felhasználásra az új Polgári perrendtartás (2016. évi CXXX. törvény, röviden „Pp.”) módosítása szerint már lehet szakfordító által készített hivatalos fordítást becsatolni peres eljárások során.

Az újdonság az, hogy a 2018. január 1. után indult perekben a bíróság erre vonatkozó külön döntése nélkül is beadhatóak a peres iratfordítások egyszerű szakfordítás formájában. Ha a bíróság kifejezetten OFFI által hitelesített fordítást igényel az ügyhöz, azt egyedileg fogja elrendelni.

  1. § [Fordítás szükségessége a perben]

Fordítás szükségessége esetén – jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű fordítás alkalmazható. Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni.

Érdemes tehát tájékozódni, és szakfordítótól ajánlatot kérni cégiratok vagy peres iratok szakfordítására, illetve hitelesítére, mert jóval kevesebb költséggel jár így a szakfordítás, mint az OFFI esetében. Egy peres eljárásnál képződő hatalmas iratmennyiségnél már szemmel látható megtakarítást lehet elérni, nem is beszélve egyéb előnyökről, mint az érthető, szakszerű fordítások, az egységes terminológia és a rugalmasság a határidők tekintetében.