fbpx
+36 20 984 0100 info@languagepro.hu

 

Egy szakfordító számára mindig izgalmas feladat egy magyar jogi terminus angol és/vagy német megfelelőjének kinyomozása.

Amikor valamilyen jogi témában fordítunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy egyes jogi terminusok nem, vagy nem úgy szerepelnek egy másik ország jogrendjében.

Angolra és németre kellett fordítanom a védjegybitorlásról és a jellegbitorlásról szóló cikket egy ügyvédi iroda számára a honlapjára. A megrendelőm elmondta, hogy nincs megelégedve azzal a kifejezéssel, amit eddig a jellegbitorlás szóra használtak. Támpontokat is adott a fordításhoz (mindig hasznos, ha van közvetlen kommunikáció a fordító és a megrendelője között, így minden feltétel adott ahhoz, hogy a megrendelő az elvárt minőséget kapja), ezek a következők voltak:

  1. A védjegybitorlást az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 27. §-a határozza meg, míg a jellegbitorlás fogalmát az 1996. évi LVII. törvény („Versenytörvény”) 6. §-a írja körül, anélkül, hogy magát a jellegbitorlás szót használná:

„6. § Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.”

  1. A jelenlegi angol kifejezés, amit használnak egy körülírás: “infringement based on the kind of goods”. Ez körülbelül fedi a magyar fogalom lényegét, csak az a baj vele, hogy angol anyanyelvűek nem értik, nem mond nekik semmit. Hasonló fogalom az angolban a „slavish copying” (szolgai másolás), ezt a fogalmat értik az angolok, de sajnos ez szűkebb jelentéstartammal bír, mert a jellegbitorlás egyik alfaja.

 

  1. A jelenleg használt német kifejezés: „Nachahmung des Konkurrenten im Sinne von § 6 des ungarischen Wettbewerbsgesetzes” megint csak egy magyarázó szóösszetétel, ami nagyon nehézkessé teszi az olvasást, ha egy szövegben hatvanhatszor előfordul.

Tehát ez esetben fel kellett kutatni, hogy az angol Common Law jogrendben és a német, hozzánk hasonlóan Civil Law rendszerben erre az esetre, tehát a jellegbitorlás esetére milyen szót használnak.

A védjegy és a körülötte lévő szócsokor (védjegybitorlás, védjegytulajdonos) nem okozott gondot, mert ezekre bevett szakkifejezések vannak angolul és németül, amelyek fogalmilag is fedik a magyar szavak jelentését (angolul: infringement of a trademark, trademark proprietor, németül: Markenmissbrauch, Markeninhaber).

A jellegbitorlás fogalmilag tulajdonképpen a védjegyjogba tartozik bele, érdekes, hogy a magyar jogalkotó a versenytörvényben szabályozta. A következő lépéseken mentem végig:

  1. Először elolvastam a két magyar törvény vonatkozó részeinek angol és német fordításait a Jogtárban. Majd elolvastam a megrendelőm honlapján az idevágó részeket, hogy pontosan értsem, miről van szó.
  2. Majd a Google keresőben megnéztem, hogy milyen találatok vannak a „jellegbitorlás angolul” szóösszetételre. Itt nagyon fontos, hogy ki tudjuk szűrni a szakmailag hiteles találatokat és oldalakat. A Wikipédia nem biztos, hogy ilyen: de ha az uniós joganyag fordításában, jogi egyetemi dolgozatokban vagy szakfordítói fórumokon megtaláljuk, ezekben nagyobb eséllyel bízhatunk meg.

A jellegbitorlásra a Wikipédián és az uniós joganyag fordításában (eur-lex), egy jogi egyetemi TDK dolgozatban és a proz.com fordítói fórumon is rátaláltam, mint „passing off”. Miután elolvastam a hozzájuk fűzött magyarázatokat, megállapítottam, hogy jelentésében valóban fedi a magyar versenytörvényben adott meghatározást.

Ha németre is kell fordítanom, én mindig kihasználom azt a lehetőséget, hogy az angol és a német is világnyelv (legalábbis Európában), és biztos ezernyi német fordító kereste már egy angol kifejezés német megfelelőjét. Ezzel szemben magyar oldalakon sokkal ritkábbak a német nyelvű jogi anyagok.

Ezért a Google-ban megint csak rákerestem, hogy „passing off auf Deutsch”, és az uniós joganyag fordításban “Kennzeichenmissbrauch” illetve „Kennzeichenverletzung” jött ki. Ez gyakorlatilag szó szerint jelleg+bitorlás, csak a bitorlás szóra két szinoníma van: a Missbrauch és a Verletzung.

Szerencsére ilyenkor az ember visszaellenőrzést végez: Milyen találatok jönnek a Google-ban ezekre a német szavakra? Nos, kiderült, hogy a „Kennzeichenmissbrauch” a német közlekedési törvényben szabályozott fogalom, és az autók rendszámtáblájával kapcsolatos visszaélést rendeli büntetni! Ugyanis a Kennzeichen másik jelentése: rendszámtábla.

A „Kennzeichenverletzung” szóra nagy megkönnyebbülésemre az első találat a Bundesministerium für Justiz (igazságügyi minisztérium) oldalán a német védjegytörvény, a MarkenGesetz 143. §-a jött ki, tehát egy abszolút hiteles forrás igazolta a szó helyességét.